Dag van de Volkshuisvesting: aan de slag met goede huisvesting voor arbeidsmigranten

20 november was de Dag van de Volkshuisvesting. Tijdens deze dag was er specifiek aandacht voor het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten. Er is stilgestaan bij twee instrumenten die moeten bijdragen aan een betere kwaliteit van de huisvesting en de leefbaarheid in gebieden waar veel arbeidsmigranten gehuisvest worden: de effectrapportage nieuwe bedrijvigheid en het beheerzorgsysteem.

Als bedrijven zich willen vestigen of willen uitbreiden, is het wenselijk dat gemeenten bij het beoordelen van een aanvraag ook kijken naar de werknemers die het bedrijf wil inzetten. Als dit arbeidsmigranten zijn, moet de gemeente beoordelen of er in de regio voldoende geschikte huisvesting is. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de VNG, in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZK), een eerste versie van de effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid (‘effectrapportage’) ontwikkeld.

Effectrapportage

Bij de besluitvorming over nieuwe bedrijvigheid krijgen gemeenten met dit instrument inzicht in het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten. Zo kunnen zij constructief het gesprek voeren en afspraken maken met bedrijven over de inzet en huisvesting. Tijdens de Dag van de Volkshuisvesting heeft Margriet van de Vooren van het ministerie van BZK een korte presentatie gegeven over dit instrument.

Beheerzorgsysteem

Joep Thönissen van de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) gaf een presentatie over het beheerzorgsysteem. Dit systeem is ontwikkeld om gemeenten en omwonenden inzicht te geven in de wijze van beheer van de huisvestingslocatie en om de verhuurder op basis van concrete informatie aanspreekbaar te maken. Omwonenden kunnen via het beheerzorgsysteem melding doen van overlast, waar de verhuurder vervolgens op kan reageren. Zo kan er bijgehouden worden wat voor soort meldingen er binnenkomen en hoe deze worden opgepakt. Dit komt de leefbaarheid ten goede van zowel de arbeidsmigranten als de omwonenden. De VHA en de gemeente Boxtel zijn op dit gebied een samenwerking aangegaan. Wethouder van Alphen gaf een bevlogen presentatie over de situatie in Boxtel en het belang van kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten.   

Meer weten?

Meer over het ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten van de VNG en de effectrapportage lees je op deze website. Mailen kan naar arbeidsmigranten@vng.nl.

Bij vragen over het beheerzorgsysteem, kan contact opgenomen worden met de VHA via voorzitter@vhaarbeidsmigranten.nl