Risbo onderzoekt positie arbeidsmigranten in Nederland

In opdracht van het ministerie van SZW is onderzoeksinstituut Risbo dit jaar gestart met een meerjarig onderzoek naar de ervaringen van EU-arbeidsmigranten met betrekking tot hun positie in Nederland. Daarnaast onderzoekt Risbo of de veranderde ervaringen een (gedeeltelijk) gevolg kunnen zijn van de uitgevoerde aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. 

Projectleider Youri Seidler: “Er is al veel kwalitatief onderzoek gedaan naar de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Maar deze onderzoeken zijn vaak gebaseerd op de waarnemingen van experts en sleutelpersonen. Er is weinig grootschalig onderzoek gedaan waarin met arbeidsmigranten zelf is gesproken. Het onderzoek van Risbo is een tevredenheidsonderzoek. We vragen de arbeidsmigranten bijvoorbeeld hoe tevreden ze zijn over hun werk en huisvesting, of ze zich gewaardeerd voelen en hoe het gaat met taal en participatie.” 

Goede representatie van arbeidsmigranten in Nederland

Risbo streeft ernaar om dit jaar een vragenlijst af te nemen onder 3000 tot 4000 arbeidsmigranten. In 2026 herhaalt Risbo dit voor een 2e meting. Youri: “We willen de drempel zo laag mogelijk maken en kiezen daarom voor zowel een fysieke en digitale vragenlijst. De vragenlijst nemen we op verschillende locaties af. Niet alleen in de gebruikelijke steden, zoals Rotterdam en Den Haag, maar ook in steden zoals Eindhoven, Helmond en Venray. Zo proberen we zo veel mogelijk spreiding te creëren. Op die manier kunnen we ook onderzoeken of de tevredenheid verschilt per regio. We hebben flyers in verschillende talen met een QR-code naar de digitale vragenlijst, maar nemen ook papieren vragenlijsten mee naar de locaties. Respondenten kunnen de vragenlijst zelfstandig invullen of daarbij hulp vragen van onze veldwerkers.” 

De vragenlijst is inmiddels klaar en in juni start Risbo met het werven van respondenten. Youri: “We hebben een team van veldwerkers die verschillende talen spreken, zoals Pools, Roemeens en Bulgaars. Ze kunnen daardoor makkelijk contact maken met de arbeidsmigranten. We weten waar veel arbeidsmigranten wonen en werken, en zullen daar dan ook respondenten werven. Ook willen we aansluiten bij bijvoorbeeld evenementen die georganiseerd worden vanuit de verschillende gemeenschappen. Op die manier proberen we een goede representatie te krijgen van de arbeidsmigranten in Nederland.” 

Over Risbo 

Risbo is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, training en advies. Het is verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences en onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder deed Risbo onder andere onderzoek naar de positie van kinderen van laaggeschoolde arbeidsmigranten.