Betere toegang tot zorginformatie dankzij zorgverzekeraars

Praktijkverhalen

Om de toegang tot polisbladen en overige zorgverzekeringsdocumenten voor arbeidsmigranten te vergroten, hebben zorgverzekeraars de afgelopen jaren digitale oplossingen ontwikkeld. Zo bieden zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en HollandZorg een webservice die zorgdocumenten digitaal beschikbaar stelt aan salaris- en planningspakketten. Daarnaast heeft de arbeidsmigrant in de ‘Mijn omgeving’ van HollandZorg toegang tot alle zorgdocumenten en andere zorginformatie. Casper van den Bergh, divisiemanager Commercie bij Zorg en Zekerheid, en Berry Huizing, directeur Klant bij HollandZorg, vertellen over genoemde initiatieven en de rol van de zorgverzekeraars als het gaat om het verbeteren van de toegang tot de zorginformatie voor arbeidsmigranten in bredere zin.

Vijf jaar geleden stuurden zorgverzekeraars in de eindejaarsperiode nog postzakken vol met polissen naar de uitzendbureaus. Zij zorgden vervolgens voor de verspreiding van deze polissen onder de arbeidsmigranten. Dit was niet alleen tijdrovend en milieubelastend, het betekende in de praktijk ook dat de zorgdocumenten niet altijd hun weg vonden naar de arbeidsmigranten. Voor de zorgverzekeraars reden om de toegang tot zorgdocumenten volledig te digitaliseren zodat arbeidsmigranten snel en eenvoudig over alle informatie kunnen beschikken.

Webservice

Zorg en Zekerheid en HollandZorg hebben een oplossing gerealiseerd die plannings- en salarispakketten de mogelijkheid biedt om zorggerelateerde documenten te ontvangen. Casper van den Bergh legt uit hoe het werkt: “We hadden al geruime tijd een webservice voor het aan- en afmelden van verzekerden. Deze webservicekoppeling hebben we uitgebreid. Zorgdocumenten zoals het polisblad en de digitale zorgpas komen nu rechtstreeks in het portaal van het plannings- en/of salarispakket of in het portaal van het uitzendbureau. In de 'Mijn omgeving' of app vindt de arbeidsmigrant nu niet alleen zijn arbeidscontract, rooster en salarisstrook, maar ook informatie over zijn zorgverzekering. De kans dat deze informatie gezien en gelezen wordt, is zo een stuk groter.” De webservice van Zorg en Zekerheid is inmiddels operationeel voor een aantal salarispakketten van meerdere uitzendbureaus. In 2024 volgt uitbreiding. Ook HollandZorg biedt een gelijksoortige webservicekoppeling waar een aantal uitzendbureaus al mee werken. Berry Huizing: “De koppeling is er; deze is generiek en kan dus gekoppeld worden aan elk salaris- en/of planningspakket. Nu vraagt het actie aan de kant van de plannings- en/of salarispakketleveranciers om daadwerkelijk gebruik te maken van de koppeling.” 

Voor de uitzendbureaus is het een eenvoudige manier om de zorginformatie snel en gericht te verspreiden. Voor de arbeidsmigrant betekent het dat ze altijd kunnen aantonen dat ze verzekerd zijn. Casper van den Bergh: “In Vecozo – het zoeksysteem van de zorg – kan iedere zorgverlener aan de hand van het BSN-nummer zien of iemand verzekerd is. Dit wordt alleen niet altijd geraadpleegd. Arbeidsmigranten ondervinden daardoor soms problemen als ze aankloppen voor zorg. Met behulp van de webservice kunnen ze in de app snel hun polis of digitale zorgpas opzoeken en laten zien als dat nodig is”, vertelt Casper van den Bergh. 

"In de 'Mijn omgeving' of app vindt de arbeidsmigrant nu niet alleen zijn arbeidscontract, rooster en salarisstrook, maar ook informatie over zijn zorgverzekering."

Toegang tot ‘Mijn HollandZorg’

Bij HollandZorg hebben arbeidsmigranten via hun smartphone sinds twee jaar toegang tot ‘Mijn HollandZorg’. Inloggen kan door middel van tweestapsverificatie. Dat is een bewuste keuze geweest. Berry Huizing legt uit: “Niet alle arbeidsmigranten hebben een DigiD, zeker niet als ze kort in Nederland verblijven. Daar wordt door de overheid hard aan gewerkt, maar met deze tweestapsverificatie kan de arbeidsmigrant ook zonder DigiD op een veilige manier inloggen.” In ‘Mijn HollandZorg’ staan alle belangrijke documenten zoals de polis, de digitale zorgpas, bewijs van de verzekerde periode, de uitschrijfbevestiging en ook het S1-formulier. Dit formulier geeft recht op zorg in het thuisland voor arbeidsmigranten zonder vast verblijfsadres in Nederland. ‘Mijn HollandZorg’ is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Los van de zorgdocumenten is het belangrijk dat arbeidsmigranten goed geïnformeerd worden over de zorgverzekering en over het Nederlandse zorgsysteem. Daarom zorgt HollandZorg bij de start van de verzekering voor een goede onboarding in vier stappen. Berry Huizing legt uit hoe dit werkt: “Het uitzendbureau verstrekt ons het e-mailadres van de verzekerde arbeidsmigrant. Wij sturen de verzekerde een welkomstmail met uitleg over de verzekering en ‘Mijn HollandZorg’. In drie andere e-mails vertellen we nog meer over de gezondheid en zorg in Nederland en geven we handige tips. Berry Huizing: “We zien dat de onboardingmails, die we in zes talen aanbieden, goed worden gelezen. Dat is voor ons een bevestiging dat we de waardevolle informatie bieden voor de arbeidsmigrant.”

“We zien dat de onboardingmails, die we in zes talen aanbieden, goed worden gelezen. Dat is voor ons een bevestiging dat we de waardevolle informatie bieden voor de arbeidsmigrant.”

Zorg en Zekerheid stelt jaarlijks een informatiepakket beschikbaar met informatie over de zorgverzekering en de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Casper van den Bergh: “Dit informatiepakket wordt in de eindejaarperiode verspreid via de werkgever en wordt in 19 talen beschikbaar gesteld.”

Meertalige en cultuursensitieve communicatie

De belangrijkste informatie wordt door de beide zorgverzekeraars aangeboden in meerdere talen. Sowieso in het Nederlands en het Engels en vaak ook in het Pools, Roemeens, Bulgaars en Hongaars. Casper van den Bergh ziet genoeg mogelijkheden om de communicatie nog toegankelijker te maken. “Tegenwoordig heb je zoveel toepassingen op je telefoon zitten die het mogelijk maken om documenten te vertalen. Je kunt een foto maken van een tekst en bijvoorbeeld importeren in Google Translate. Dan kun je de tekst in elke willekeurige taal lezen. Dit soort oplossingen horen echt bij de toekomst.” Berry Huizing vult aan: “Op de website van HollandZorg werken we met een pop-up om arbeidsmigranten te wijzen op de vertaalfunctie in de browser. Op die manier proberen we arbeidsmigranten te helpen.”

HollandZorg biedt de arbeidsmigrant ook cultuursensitieve communicatie. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor het vertalen van informatie, maar dat ze ook écht op de stoel van de ontvanger gaan zitten om te toetsen of de informatie duidelijk is. Berry Huizing noemt een mooi voorbeeld: “Als zorgverzekeraar leggen we uit dat als je zwanger bent, je je moet aanmelden bij de verloskundige. Maar een arbeidsmigrant uit Polen weet helemaal niet wat een verloskundige is. Dat is een Nederlandse beroepsgroep, in Polen ga je direct naar de gynaecoloog. Dat soort cultuurverschillen overbruggen we door steeds meer cultuursensitieve voorlichting aan de arbeidsmigrant te geven.”