Het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG helpt gemeenten

Het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG is sinds april 2022 actief. Het team helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de huisvestingsopgave van arbeidsmigranten en in gerelateerde onderwerpen zoals registratie, informatievoorziening, zorg en welzijn, toezicht en handhaving en regionale samenwerking.

Logo VNG

Het ondersteuningsteam bestaat uit negen teamleden: vijf regioadviseurs met elk hun eigen specialiteit, een jurist met specifieke kennis over arbeidsmigranten, huisvesting en relevante wet- en regelgeving, een communicatieadviseur, een projectleider en een projectondersteuner. Thomas Zwiers is projectleider en vertelt over de aanpak van het ondersteuningsteam. “We organiseren werkgroepen en bijeenkomsten over deze thema’s, waar gemeenten van elkaar kunnen leren. En we nemen actief contact op met gemeenten, vooral via onze regioadviseurs. Zij weten precies wat er speelt in hun gebied en zijn het eerste aanspreekpunt. Alles bij elkaar leidt dit tot publicaties, praktische tips en online trainingen waar gemeenten mee aan de slag kunnen." 

Lees het volledige artikel.