Ontwikkelen rechtentool

De ministeries van VWS, SZW en JenV zijn bezig met het ontwikkelen van een rechtentool. De regelgeving rondom toegang tot de opvang is complex. Met deze tool moet het voor gemeenten eenvoudiger worden om te bepalen of een (individuele) dakloze EU-burger recht heeft op opvang.

De rechtentool zal naar verwachting in 2023 klaar zijn voor gebruik en getest worden in een aantal gemeenten, waaronder de gemeenten die ook deelnemen aan de pilot voor kortdurende opvang. Het doel is om deze tool uiteindelijk voor alle gemeenten beschikbaar te stellen.