Het Juridisch Loket biedt hulp op maat aan EU-arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten in Nederland zijn vaak kwetsbaar. Wanneer ze in moeilijke situaties zitten, weten ze vaak nog onvoldoende waar ze recht op hebben en hoe ze die rechten kunnen opeisen. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en Veiligheid (JenV) hebben daarom het Juridisch Loket gevraagd laagdrempelige en meertalige rechtshulp aan te bieden aan arbeidsmigranten. En om de bekendheid van het Juridisch Loket onder arbeidsmigranten te vergroten.

Het Juridisch Loket is aan de slag gegaan om haar dienstverlening te laten aansluiten op de specifieke situatie van de arbeidsmigrant. Ze bouwt de dienstverlening in fases op. Er is namelijk een grote groep arbeidsmigranten en hun juridische vragen brengen uitdagingen met zich mee. In eerste instantie richt de rechtshulp zich op arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië, in hun eigen taal. Dit proces begint in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, regio’s waar de meeste arbeidsmigranten wonen en werken.

Lees meer over de toegang tot rechtshulp op de website van het Juridisch Loket.