Save the date: Congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’

Op donderdag 23 mei 2024 organiseert het IPA samen met de VNG het congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’. Tijdens het congres bespreken we de stand van zaken drie jaar na de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Dit doen we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. 

Samen met onder andere bestuurders en vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, provincies, vakbonden, werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en arbeidsmigranten bespreken we waar we nu staan. Welke aanpakken werken? En wat zijn de aandachtspunten voor de komende periode? 

Programma 

Minister Karien van Gennip opent het congres. In het plenaire deel komen de thema's huisvesting en informatievoorziening aan bod. Daarna kunnen de deelnemers diverse workshops volgen en een inspiratiemarkt bezoeken. Ook kunnen zij tijdens de lunch en netwerkborrel kennis en ervaringen uitwisselen. 

09:00 – 10:00 uur: Inloop  
10:00 – 11:00 uur: Plenaire programma 
11:00 – 11:30 uur: Pauze 
11:30 – 12:45 uur: Eerste ronde workshops 
12:45 – 14:00 uur: Lunch en inspiratiemarkt 
14:00 – 14:15 uur: Zaalwissel     
14:15 – 15:30 uur: Tweede ronde workshops 
15:30 – 16:30 uur: Netwerkborrel 

Het congres vindt plaats bij Gooiland in Hilversum. Het adres is: Emmastraat 2. 

Aanmelden 

U kunt zich hier aanmelden voor het congres en inschrijven voor 2 workshops.  

Let op: we delen de workshops zo in dat deelnemers van verschillende betrokken partijen bij de workshops aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat we u indelen bij een andere workshop dan waar u zich voor heeft ingeschreven. 

Vragen

Neem bij vragen contact op met de organisatie van het congres. Dit kan door een e-mail te sturen naar congresarbeidsmigranten@minszw.nl.