Trimbos-instituut publiceert infosheet voor werkgevers: preventie van alcohol-, drugs- en medicijngebruik

Het is belangrijk dat arbeidsmigranten gezond, veilig en eerlijk kunnen werken. Maar door het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) kunnen onveilige situaties op de werkvloer ontstaan. Ook kan iemands gezondheid verslechteren en raken mensen in sommige gevallen zelfs hun baan kwijt. Werkgevers en uitzendorganisaties kunnen een rol spelen in het voorkomen van (problematisch) ADM-gebruik onder arbeidsmigranten. Maar hoe pak je dat aan? Om antwoord te geven op die vraag ontwikkelde het Trimbos-instituut voor werkgevers en uitzendorganisaties de infosheet ‘Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten: preventie van alcohol-, drugs- en medicijngebruik (ADM-gebruik)’.  

Logo Trimbos Instituut

Op 7 december 2023 organiseerde het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkconferentie ‘Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten’. De conclusies en aanbevelingen in de infosheet zijn gebaseerd op ervaringen van deelnemers aan de conferentie, zoals zorgverleners en uitzendorganisaties, en op (wetenschappelijke) inzichten. 

Risicofactoren 

Maddy Blokland, adviseur ADM-beleid bij het Trimbos-instituut: “Arbeidsmigranten vormen een kwetsbare groep in Nederland. Er is een aantal risicofactoren dat de kans op ADM-gebruik vergroot, zoals lange werkdagen, onregelmatige diensten en zwaar werk. Daarnaast vinden arbeidsmigranten het vaak moeilijk om bij hun werkgever om hulp te vragen, omdat ze bang zijn hun baan, en daarmee soms ook hun woning, kwijt te raken. Daarnaast hebben velen geen zorgverzekering in Nederland, waardoor ze helemaal niet of niet op tijd aankloppen bij een zorgverlener als ze last hebben van psychische of lichamelijke klachten.”  

Draagvlak creëren 

Maddy hoopt dat de infosheet werkgevers en uitzendorganisaties aanmoedigt om een ADM-beleid op stellen. Daarvoor is het belangrijk dat iemand uit het team het heft in handen neemt en draagvlak creëert binnen de organisatie. Ook spoort ze uitzendorganisaties aan om samen met de opdrachtgever een ADM-beleid op te stellen, zodat alle partijen er profijt van hebben. Maddy: “Werkgevers zijn niet alleen verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor hun werknemers, het levert ze ook veel op. Onder andere een goede sfeer op de werkvloer, gezonde werknemers en minder verzuim.” 

Wil je aan de slag om ADM-gebruik onder jouw werknemers te voorkomen? En kun je daarbij hulp gebruiken? Het Trimbos-instituut voorziet je graag van advies. Neem daarvoor contact op met Maddy Blokland (mblokland@trimbos.nl).