Brabants Migratie Informatie Punt van start

Op 8 november was in Helmond de officiële kick-off van de pilot met de werknaam Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP). Het BMIP biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning en advies aan arbeidsmigranten met als doel het verbeteren van de werkomstandigheden en levenskwaliteit van deze kwetsbare groep.

Er wonen naar schatting zo’n 120.000 arbeidsmigranten in Brabant. Het is belangrijk dat zij zelfstandig hun weg kunnen vinden in de maatschappij en minder afhankelijk zijn van hun werkgever. Daarom komen er informatiepunten waar arbeidsmigranten terecht kunnen met vragen over praktische zaken, zoals loon, werk, huisvesting en zorg. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Talentontwikkeling en Financiën) over het BMIP: “Het is belangrijk dat arbeidsmigranten die hard werken en een grote bijdrage leveren aan de Brabantse economie, op een goede manier voorlichting en informatie krijgen over alles wat met wonen, werken en leven in Brabant te maken heeft.”

In alle vijf de arbeidsmarktregio’s in Brabant komen er fysieke locaties van het Brabants Migratie Informatie Punt. Ook komen er mobiele teams die arbeidsmigranten opzoeken op plekken waar zij wonen en werken. De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open. In de pilot wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van dienstverlening. De resultaten van de pilot zullen door de provincie en het Rijk worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken of een eventuele verdere uitrol door heel Nederland wenselijk is.

Meer weten? Lees over de aanpak Brabants Migratie Informatie Punt (BMIP).