Over deze website

De website ‘Arbeidsmigratie in goede banen’ is een initiatief van de Rijksoverheid en verschillende samenwerkingspartners en biedt een actueel en integraal overzicht van de status en voortgang van alle maatregelen die worden genomen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. De website is bedoeld voor alle mensen die betrokken zijn bij het maken van beleid rondom arbeidsmigranten en de uitvoering ervan. 

Thema’s, doelen en maatregelen

De aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn onderverdeeld in zeven thema’s: werk, registratie, huisvesting, handhaving & toezicht, zorg & welzijn, informatie & dienstverlening en arbeidsmigranten & beleid. Per thema zijn een of meer doelen benoemd met de bijbehorende maatregelen. Dit is ook de opbouw van deze website. 

Het IPA en samenwerkingspartners

De ministeries van BZK, EZK, JenV, LNV, SZW, VWS en de Nederlandse Arbeidsinspectie geven, samen met vakbonden en werkgeverorganisaties, gemeenten en provincies, opvolging aan het advies van het Aanjaagteam. Het Interdepartementale Project Arbeidsmigranten (IPA) monitort de implementatie van de maatregelen en jaagt de voortgang aan door hier blijvend over in gesprek te zijn. 

Expertisecentra arbeidsmigranten

In Nederland zijn er verschillende expertisecentra die zich inzetten voor het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten in Nederland.

Voor arbeidsmigranten die op zoek zijn naar informatie in eigen taal over wonen en werken in Nederland is er de website WorkinNL.nl.