Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage 2023

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, heeft in 2020 een groot aantal aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. De jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 beschrijft de voortgang van de uitvoering van deze aanbevelingen. In de kamerbrief deelt minister Van Gennip (SZW) haar reactie op hoofdlijnen op de jaarrapportage met de Tweede Kamer.