Doelstelling IPA voor 2024: meer zichtbaarheid en verbinding

Het IPA heeft als doel om alle partijen die gezamenlijk werken aan het brede vraagstuk rondom arbeidsmigranten te verbinden door kennis en ervaring uit te wisselen. Vorig jaar lanceerden we de website 'Arbeidsmigratie in goede banen'. Deze website is een centraal platform waar gecommuniceerd wordt over de voortgang van de maatregelen die voortvloeien uit de aanbevelingen van Roemer. We zijn nu 3 jaar verder. Tijd om de balans op te maken. In mei organiseren we daarom, in samenwerking met VNG, een landelijk congres. En er zijn meer events en activiteiten te verwachten in dit jaar. Als we de krachten bundelen, komen we tot zichtbaar resultaat. Daar maken we ons hard voor.

Webinar Arbeidsmigranten ‘Drie jaar na Roemer: stand van zaken’

Dinsdag 19 maart 2024 organiseert het IPA samen met de VNG van 11.00 tot 12.30 uur een interactief webinar om beleidsmakers en bestuurders te informeren over de laatste stand van zaken op de aandachtsgebieden toelating, registratie, huisvesting en informatievoorziening. Aan het einde van het webinar is er de mogelijkheid om via een live Q&A met elkaar in gesprek te gaan. Meld je aan voor het webinar

Save the date: congres 'Arbeidsmigratie in goede banen'

Op donderdag 23 mei 2024 vindt het congres ‘Arbeidsmigratie in goede banen’ plaats. Het congres wordt georganiseerd door het IPA en de VNG. Het belooft een boeiend congres te worden met een variatie van inspirerende sprekers, leerzame workshops, een inspiratiemarkt en na afloop een netwerkborrel. Meer informatie volgt binnenkort! 

Glastuinbouw Nederland: "Internationale werknemers verdienen extra aandacht"

Voor de belangenvereniging Glastuinbouw Nederland gaat goed werkgeverschap verder dan de wettelijke verantwoordelijkheid die je als werkgever hebt. Zij verwacht van haar leden dat ze zorgdragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Internationale werknemers verdienen extra aandacht volgens Ingrid Blom-Meeusen, Themaspecialist Arbeid bij de brancheorganisatie. In dit praktijkverhaal legt ze uit welke instrumenten er beschikbaar zijn en hoe Glastuinbouw Nederland ervoor zorgt dat deze ook gebruikt worden in de praktijk.

Hoe Glastuinbouw Nederland werkt aan goed werkgeverschap

Afbeelding E-book: in 8 stappen veilig en gezond werken met internationale (flex)medewerkers

Barrièremodel VNG: "Een gebruiksvriendelijk en integraal model"

De VNG heeft in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), gemeenten en verschillende ketenpartners een barrièremodel ontwikkeld. Dit model laat zien welke barrières gemeenten kunnen inzetten om malafide partijen te weren. Daarnaast biedt het model handvatten en praktijkvoorbeelden die laten zien wat gemeenten kunnen doen om kwetsbare arbeidsmigranten beter te beschermen.

Barrièremodel VNG helpt gemeenten om kwetsbare arbeidsmigranten beter te beschermen