Hoe Glastuinbouw Nederland werkt aan goed werkgeverschap

Praktijkverhalen

Glastuinbouwondernemers maken veel gebruik van arbeidsmigranten, in de sector bewust internationale medewerkers genoemd. Zij verdienen een eerlijke beloning, goede huisvesting én een veilige en gezonde werkomgeving. Daar maakt Glastuinbouw Nederland zich hard voor. De belangenvereniging stimuleert haar leden om invulling te geven aan het principe van goed werkgeverschap. Zij reikt instrumenten aan waarmee werkgevers hun ambitie van goed werkgeverschap waar kunnen maken en minstens zo belangrijk: ze zorgt ervoor dat deze instrumenten ook gebruikt worden.

Afbeelding E-book: in 8 stappen veilig en gezond werken met internationale (flex)medewerkers

In 2023 is het e-book ‘Gezond werken met internationale (flex)medewerkers’ gelanceerd. Glastuinbouw Nederland ontwikkelde het e-book samen met Stigas, Doorzaam, FNV en LTO. Ingrid Blom-Meeusen, Themaspecialist Arbeid bij de brancheorganisatie, ziet het als een gezamenlijke inspanning: “In het speelveld van internationale medewerkers sta je niet los van elkaar. We willen samen met alle betrokkenen de handen op elkaar krijgen voor goed werkgeverschap.” 

E-book erkend als ‘good practice’

Het e-book wordt door de European Labour Authority (ELA) gezien als een inspirerend voorbeeld en good practice. Ingrid: “We zijn blij met de waardering van de ELA. Internationale medewerkers verdienen extra aandacht. Door het werk dat zij doen, hebben ze te maken met ongevallen, lichamelijke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben ze, door hun geringe kennis van de Nederlandse taal, moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning. Met dit e-book kunnen werkgevers 8 stappen doorlopen. Per stap krijgen ze tips, informatie en instrumenten aangereikt om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving. Ook staan er in het e-book praktijkvoorbeelden van andere bedrijven.”

De kracht van herhaling

In 2023 is ook de checklist ‘Veilig en sociaal inzetten van derden voor arbeid’ vernieuwd door de Werkgeverslijn, LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland. Om te komen tot deze vernieuwde checklist is er met veel partijen uit het veld gesproken. Er staat een campagne klaar om de checklist in het voorjaar opnieuw onder de aandacht te brengen. Ingrid: “In 3 à 4 maanden tijd benaderen we alle partijen. We bezoeken bijeenkomsten, HR-netwerken in de glastuinbouw en benutten elke gelegenheid om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Stelselmatig roepen wat je verwacht op het gebied van goed werkgeverschap en steeds dezelfde boodschap herhalen; hier geldt echt de kracht van herhaling.”

Glastuinbouw Nederland communiceert intensief met haar achterban. Met de nieuwsbrieven die ze uitstuurt, heeft ze een groot bereik. Ruim 3.000 abonnees ontvangen twee keer per week een algemene nieuwsbrief en ruim 2.600 mensen zijn daarnaast geabonneerd op de themanieuwsbrief Arbeid. Ingrid: “Deze komt 5 à 6 keer per jaar uit voor mensen die informatie willen ontvangen over internationale medewerkers in de glastuinbouw. We weten uit de metingen die we doen dat de nieuwsbrieven goed gelezen worden. Voor ons is dit een belangrijk kanaal.” 

“In het speelveld van internationale medewerkers sta je niet los van elkaar. We willen samen met alle betrokkenen de handen op elkaar krijgen voor goed werkgeverschap.”

Seizoensgebonden werk

Werkgevers in de glastuinbouw hebben elk jaar te maken met dezelfde piekmomenten: als de zon gaat schijnen, moet er geoogst worden. Dan zijn internationale medewerkers hard nodig. Ingrid: “Voordat het oogstseizoen begint, moet de informatievoorziening voor internationale medewerkers op orde zijn. Wij willen werkgevers helpen om het zo goed mogelijk te doen. Voor ons betekent het dat we in het voorjaar onze communicatie intensiveren en nog meer de dialoog opzoeken. Want je kunt allemaal mooie tools ontwikkelen, maar het belangrijkste is dat ze worden gebruikt. Dat gaat niet vanzelf.” 

Naast de checklist en het e-book, is het onderwerp ‘werken bij warm weer’ dit jaar een belangrijk speerpunt. “We hebben een leaflet gemaakt voor werkgevers. Voor internationale medewerkers hebben we de belangrijkste 4 tips weergegeven in beeldtaal. In het voorjaar gaan we dit promoten. Die momenten gebruiken we ook om uitleg te geven hoe je als werkgever beeldtaal kan inzetten om de veiligheid te vergroten. Zo proberen we ze met goede voorbeelden te inspireren.”

“Ons uitgangspunt is: je scheert niet langs de randen van de wet.”

Meldpunt incidenten 

Vorig jaar heeft Glastuinbouw Nederland een meldpunt incidenten ingericht. Op deze manier wil zij beter zicht krijgen op wat er gebeurt in de sector. “Bij situaties of incidenten waar getwijfeld wordt aan het handelen van een werkgever, kan dit worden gemeld. Wij willen de meldingen onderzoeken, bijsturen en ervan leren. Ook kunnen we gerichter hierover rapporteren”, licht Ingrid toe. 

Glastuinbouw Nederland kan goed werkgeverschap niet afdwingen, maar is heel duidelijk als het gaat om wat ze verwacht van haar leden. Ingrid: “Ons uitgangspunt is: je scheert niet langs de randen van de wet. Wij verwachten meer van onze leden en dragen uit dat goed werkgeverschap verder gaat dan de wettelijke verantwoordelijkheid.”