Barrièremodel VNG helpt gemeenten om kwetsbare arbeidsmigranten beter te beschermen

Praktijkverhalen

De VNG heeft in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), gemeenten en verschillende ketenpartners een barrièremodel ontwikkeld. Dit model laat zien welke barrières gemeenten kunnen inzetten om malafide partijen te weren. Daarnaast biedt het model handvatten en praktijkvoorbeelden die laten zien wat gemeenten kunnen doen om kwetsbare arbeidsmigranten beter te beschermen.

Het barrièremodel volgt de route van kwetsbare arbeidsmigranten die naar Nederland komen om te werken. Het laat zien welke barrières gemeenten kunnen opwerpen om hen te beschermen tegen benadeling en uitbuiting. Martine Eijer, adviseur Arbeidsmigranten in het ondersteuningsprogramma van de VNG, begeleidt de werkgroep Toezicht en handhaving die het barrièremodel heeft ontwikkeld. Martine: “De route van de arbeidsmigrant bestaat uit 6 stappen. Deze stappen zijn: werving en entree, huisvesting, registratie, arbeid, verblijf in Nederland en terugkeer naar land van herkomst. In al die stappen kun je als gemeente een rol pakken.”

Gebruiksvriendelijk en integraal model

Niet iedere arbeidsmigrant legt dezelfde route af en de volgorde van de stappen kan ook verschillen. Daarom is het barrièremodel zo ingericht dat alle onderdelen los van elkaar gelezen kunnen worden en in willekeurige volgorde. Het document is ook clickable, zodat je makkelijk door het model heen beweegt. Die gebruiksvriendelijkheid is ook belangrijk volgens Martine: “We willen dat alle gemeenten hiermee aan de slag gaan. De ene gemeente is misschien verder dan de andere, maar voor alle gemeenten heeft het model toegevoegde waarde.”

“Het model is breed opgezet en een kapstok geworden waar alle relevante onderwerpen rondom arbeidsmigratie onder hangen.”

Martine ziet in de praktijk dat gemeenten het soms lastig vinden om van start te gaan, omdat het vraagstuk zo breed is en ze het daardoor niet kunnen overzien. “Ik hoop dat gemeenten gewoon aan de slag gaan. Elke stap telt, ook kleine stappen leveren resultaat.” Gemeenten die al verder zijn, zijn volgens Martine ook zeker geholpen met het barrièremodel. “We hebben een groot aantal algemene barrières en voorbeelden van samenhangend beleid en regionale samenwerking opgenomen. Ook zit er een uitgebreid onderdeel in op het gebied van handhaving en toezicht, hoe je integrale controles kunt opzetten, een meldpunt kunt inrichten en welke afspraken je met bedrijven kunt maken. Het model is breed opgezet en een kapstok geworden waar alle relevante onderwerpen rondom arbeidsmigratie onder hangen.”

Gemeenten actief benaderen

Vanuit het ondersteuningsteam van de VNG worden gemeenten actief benaderd. Martine: “We hebben al veel gemeenten gesproken. In die gesprekken creëren we bewustwording en stimuleren we gemeenten om aan de slag te gaan. Er liggen grote opgaven voor gemeenten. Dit barrièremodel biedt houvast.”