Ondersteuningsprogramma VNG

Om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren is het belangrijk dat gemeenten een samenhangend beleid hebben. Het ondersteuningsprogramma van de VNG helpt gemeenten hierbij. Sinds april 2022 is het ondersteuningsteam arbeidsmigranten operationeel. Dit team adviseert gemeenten, beantwoordt vragen en deelt en ontwikkelt kennis.  

Binnen het ondersteuningsprogramma zijn er verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep zorg & welzijn, handhaving & toezicht, registratie, huisvesting en bedrijfseffectenrapportage. Deze werkgroepen ontwikkelen modellen, tools en handreikingen die gemeenten in staat stellen om tot een integraal beleid te komen rondom arbeidsmigranten. Daarnaast heeft de VNG voor gemeenten de workshop ‘Beleid in een dag’ ontwikkeld en speelt zij een actieve rol bij het opzetten van (regionale) samenwerkingen. 

Voortgang en planning