Effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid

Het Aanjaagteam adviseert om bij de besluitvorming over nieuwe bedrijvigheid, de huisvestingsvraag onderdeel te maken van het vestigingsbeleid. Zo kunnen mogelijke knelpunten met betrekking tot huisvesting van arbeidsmigranten eerder worden gesignaleerd. Samen met het Rijk, gemeenten en provincies en de inbreng van bedrijven en brancheorganisaties heeft het ondersteuningsprogramma arbeidsmigranten van de VNG de eerste versie van de effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid (‘effectrapportage’) ontwikkeld.

Dit instrument helpt gemeenten om vroegtijdig inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten en het gevoerde economisch en ruimtelijk beleid. Aan de hand van de effectrapportage kunnen gemeenten met bedrijven in gesprek gaan over de inzet en huisvesting van arbeidsmigranten in de regio. Dit zorgt voor meer bewustwording over de effecten van het gevoerde beleid ten opzichte van de arbeids- en huisvestingsbehoefte.

Vanaf oktober 2023 wordt de effectrapportage getest bij zes gemeenten. Op basis hiervan wordt een vervolgversie ontwikkeld die in het eerste kwartaal van 2024 gereed is.

Voortgang en planning