Netwerk sleutelpersonen arbeidsmigranten

Bij het ontwikkelen van beleid voor arbeidsmigranten is het belangrijk om rekening te houden met hun ervaringen, behoeften en wensen. Daarom heeft het Rijk in 2022 heeft het netwerk sleutelpersonen arbeidsmigranten opgericht. Dit netwerk bestaat uit personen die dagelijks in contact staan met EU–arbeidsmigranten en directe hulp verlenen aan arbeidsmigranten, zoals zorg- en welzijnsorganisaties. Vanuit die positie spelen ze een belangrijke rol bij het ophalen en delen van informatie.  

Het netwerk is een goede aanvulling op bestaande overlegstructuren en laat zien dat het toegevoegde waarde heeft. Zo sluit de informatie op WorkinNL nu beter aan op de doelgroep en zijn er Q&A’s toegevoegd over het wonen en werken in Nederland. Ook maken sleutelpersonen arbeidsmigranten wegwijs in de Nederlandse gezondheidszorg.