Toegang tot taal- en integratietrajecten

Als arbeidsmigranten besluiten om voor langere tijd in Nederland te blijven, dan is beheersing van de Nederlandse taal cruciaal voor een goede integratie in de Nederlandse samenleving. EU-arbeidsmigranten zijn niet inburgeringsplichtig, maar integratie kan wel gestimuleerd worden door zowel overheid als werkgevers.  

Openstellen bestaande voorzieningen 

Het advies van het Aanjaagteam is dat gemeenten de bestaande voorzieningen op het gebied van inburgering en integratie ook openstellen voor EU-arbeidsmigranten. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om arbeidsmigranten actief te wijzen op de mogelijkheden bij gemeenten en ze in staat te stellen om deel te nemen aan een taal- en/of integratietraject.  

Nederlands Taalbudget 

Het fonds Doorzaam heeft het Nederlands Taalbudget geïntroduceerd voor uitzendkrachten. Mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, waaronder arbeidsmigranten, krijgen zo de kans om hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren.