Aangepast wetsvoorstel: toelatingsstelsel uitleners

Een van de belangrijkste aanbevelingen van het Aanjaagteam is het opzetten van een certificeringsstelsel voor bestaande en startende uitzendbureaus. In samenwerking met sociale partners is het conceptwetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten opgesteld. In het voorjaar 2023 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies uitgebracht over dit wetsvoorstel. Er is naar aanleiding van dit advies een aanpassing gedaan. Het aangepaste wetsvoorstel heet ‘toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ en is in oktober 2023 ingediend bij de Tweede Kamer. 

Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen (uitleners). De kern van dit stelsel is dat uitleners alleen op de markt mogen opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder andere een VOG indienen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en netjes hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen zakendoen met uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt.

Bekijk hier de kamerbrief wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten en het oorspronkelijke nieuwsbericht.