Werk

Arbeidsmigranten komen naar Nederland om te werken. Het is van belang dat dit werk goed geregeld is. Dit betekent dat arbeidsmigranten een eerlijk loon krijgen, door hun werkgever goed behandeld worden en dat er aandacht is voor veiligheid en gezondheid op de werkplek. De aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn gericht op het verbeteren van de arbeidspositie van arbeidsmigranten. Hierin is uitgebreid stilgestaan bij de rol van uitzendbureaus. Werkgevers en sociale partners hebben daarnaast de belangrijke rol om met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen om eerlijk, veilig en gezond werk voor arbeidsmigranten te realiseren.