Eerlijk werk garanderen

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en sociale partners om eerlijk werk voor arbeidsmigranten te realiseren. Een belangrijke wijze waarop deze verantwoordelijkheid vorm krijgt is via de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Hierin worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in verschillende sectoren.  

Maatregelen