Aanpakken malafide bestuurders

Een van de aanbevelingen van het Aanjaagteam is om een bestuursrechtelijk bestuursverbod in te voeren (aanbeveling 2.1.F). Zo’n bestuursrechtelijk bestuursverbod is niet wenselijk gebleken. Met name vanwege het staatsrechtelijke aspect, omdat er voor een bestuursrechtelijk bestuursverbod vooraf geen toestemming nodig is van de rechter. Er zijn alternatieve instrumenten beschikbaar met een minstens zo doeltreffend effect. Dit zijn het beboeten van feitelijk leidinggevenden en toepassing van de Wet Bibob.

Het beboeten van feitelijk leidinggevenden

Een maatregel om misstanden aan te pakken is het beboeten van feitelijk leidinggevenden. Dit wil zeggen dat niet het bedrijf (rechtspersoon) maar degene die feitelijk leidinggeeft aan het bedrijf (natuurlijke persoon) wordt beboet waarmee deze persoon dus geraakt wordt in zijn privévermogen. De Arbeidsinspectie gaat de komende tijd aan de slag met de toepasbaarheid van dit instrument in de praktijk. Dit wordt toegelicht in de Verzamelbrief Instrumentarium Aanpak Arbeidsmisstanden die eind 2023 naar de Kamer gaat. 

Toepassing van de Wet Bibob

In het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten wordt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) van toepassing verklaard op de toelating van uitleners. Hiermee kan, in het geval van risico op malafide praktijken, toelating geweigerd worden of een eerder toegekende toelating worden ingetrokken.