IMVO-wetgeving

De overheid wil ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, dit maatschappelijk verantwoord doen. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent rekening houden met zaken op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden en milieu.  

Bedrijven die gebruikmaken van arbeidsmigranten moeten verantwoordelijkheid nemen voor goede woon- en werkomstandigheden in de gehele keten. Dat betekent dat bedrijven inzichtelijk moeten maken wat er gebeurt in hun keten en dat ze, waar mogelijk, misstanden bespreekbaar maken en oplossen. Dit heet due diligence of gepaste zorgvuldigheid. Momenteel lopen er verschillende nationale en Europese trajecten rondom IMVO-wetgeving waarin deze verplichting wettelijk wordt geregeld. Dit zorgt ervoor dat slechte omstandigheden sneller geïdentificeerd en voorkomen kunnen worden. 

Voortgang en tijdlijn