Gezond en veilig werken

Veel arbeidsmigranten werken via een uitzendbureau. Het Aanjaagteam adviseert een wettelijke verplichting in te voeren voor uitzendbureaus om arbeidsongevallen te melden bij de Arbeidsinspectie. Zij krijgen zo een grotere verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid en gezondheid van uitgeleende werknemers. In de Arbovisie 2040 wordt ingegaan op de vraag wat er nodig is om de eigen regie van werkenden te versterken. Hierin worden arbeidsmigranten als aandachtsgroep ook meegenomen.

Maatregel