Minimumloon per uur voor alle werknemers

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Het maandloon wordt bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt.

De werkgever is verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder is € 13,27 per uur. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Bekijk de minimumuurlonen.

Informatie voor arbeidsmigranten

Voor arbeidsmigranten is het belangrijk dat zij weten dat zij recht hebben op het minimumuurloon. Er is een nieuwsbericht opgesteld in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Pools. Dit bericht wordt verspreid onder arbeidsmigranten via onder andere het Netwerk Sleutelpersonen Arbeidsmigranten en WorkinNL.

Je kunt de communicatie downloaden op deze website.