Informatiebijeenkomst EU-ambassades

Op 13 mei 2024 informeerde het IPA vertegenwoordigers van EU-ambassades over de voortgang van de maatregelen van Roemer. Deze informatiebijeenkomst vindt jaarlijks plaats om EU-lidstaten op de hoogte te houden van de maatregelen die zijn genomen om de positie van EU-arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. Daarnaast biedt de bijeenkomst een mooie gelegenheid voor de EU-lidstaten om onderling praktijkvoorbeelden uit te wisselen. 

IPA-projectleider Sanne Smit opende de bijeenkomst. Vervolgens toonde senior beleidsadviseur arbeidsmigratie Martin Slaats (ministerie van SZW) de belangrijkste ontwikkelingen uit de Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2023. Hij zoomde daarbij onder meer in op de lopende wetstrajecten, waaronder de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Dit wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Ook stond hij stil bij het NIVEA-project (Netwerk Informatievoorziening Voor EU-arbeidsmigranten). Dit is een landelijk netwerk waarin verschillende partijen, zoals gemeenten en provincies, ervaringen uitwisselen over de informatievoorziening voor EU-arbeidsmigranten.

Na de presentatie wisselden de vertegenwoordigers van de EU-ambassades van gedachten over de onderwerpen registratie en dakloosheid. Daarbij deelden ze goede praktijkvoorbeelden uit hun eigen land. In Denemarken, bijvoorbeeld, spelen vakbonden een grote rol in de registratie van arbeidsmigranten en in het creëren van goede arbeidsomstandigheden voor hen.

De vertegenwoordigers van de EU-ambassades spraken hun waardering uit voor de organisatie van de bijeenkomst. Ook stelden ze veel vragen, onder andere over de werking van het basiscontract en over de opvolging van signalen die ze ontvangen van hun landsgenoten over misstanden en uitbuiting.