Handhaving & toezicht

Handhaving en toezicht zijn nodig om arbeidsmigranten beter te beschermen tegen misstanden en om malafide ondernemers aan te kunnen pakken. Om tot een geïntegreerd toezicht te komen is een goede samenwerking tussen de verschillende toezichtpartijen belangrijk. Ook moet er een goed instrumentarium zijn voor toezichthouders, waaronder een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling en voldoende capaciteit om te kunnen handhaven.