Samenhang en samenwerking in toezicht met voldoende capaciteit

Er is een groot aantal toezichthouders en handhavingsinstanties betrokken bij de handhaving en het toezicht ter bestrijding van misstanden bij arbeidsmigranten. De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat burgers en bedrijven zich houden aan de arbeidswetten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving en het toezicht op huisvesting en registratie. Daarnaast zijn de Belastingdienst, het UWV en de SVB verantwoordelijk voor het toezicht inzake belastingen en premies.

Het is belangrijk dat deze overheidspartijen goed samenwerken en dat zij onderling afspraken maken over het aanpakken van misstanden en het beschermen van arbeidsmigranten. Daarnaast is het van belang dat publieke en private toezichthouders onderling goed samenwerken en dat de samenwerking met buitenlandse toezichthouders verstevigd wordt om beter grensoverschrijdend te kunnen werken.  

Maatregelen