Meer onaangekondigde inspecties/controles door gemeenten, SNF, AKF en SNA

Onaangekondigde inspecties geven meer informatie over de situatie in de praktijk dan aangekondigde inspecties. Dit geldt ook voor administratieve controles. Gemeenten voeren huisvestingscontroles, gericht op BRP-signalen - zoals adresfraude - vooral onaangekondigd uit. Ook het AFK (Agrarisch Keurmerk Flexwonen) en de SNF (Stichting Normering Flexwonen) doen onaangekondigde inspecties binnen de ruimte van de wettelijke kaders.   

Agrarisch Keurmerk Flexwonen  

Het AKF (Agrarisch Keurmerk Flexwonen) controleert 100% van de door haar gecertificeerde huisvestingslocaties en doet dit elk jaar opnieuw. Daarnaast wordt 10% van de locaties bezocht zonder melding vooraf, om te beoordelen of de situatie is gewijzigd na certificering.  

Stichting Normering Flexwonen  

De SNF (Stichting Normering Flexwonen) controleert 100% van de huisvestingslocaties. Zij voert de reguliere controles aangekondigd uit, omdat het om huisvestingslocaties gaat. De SNF heeft wel aangegeven de spoedinspecties zo kort mogelijk van tevoren bekend te maken. In het reglement registratie is de mogelijkheid toegevoegd dat de SNF op uitnodiging deelneemt aan inspecties van het bevoegd gezag. Deze inspecties hoeven niet aangekondigd te worden. 

Stichting Normering Arbeid  

Het private keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche, kondigt haar inspecties altijd vooraf aan in verband met de administratie die aanwezig moet zijn. Wel is het zo dat bij een inspectie een steekproef wordt gedaan van een aantal dossiers van het betreffende bedrijf dat gecontroleerd wordt. Het bedrijf weet vooraf niet welke dossiers zullen worden opgevraagd voor controle.