Handhaving door gemeenten

Gemeenten zijn ten aanzien van private verhuurders en verhuurbemiddelaars verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de Wet goed verhuurderschap. In het geval van woningcorporaties ligt deze verantwoordelijkheid bij de Autoriteit Woningcorporaties. Om gemeenten te faciliteren in de handhaving van de Wet goed verhuurderschap krijgen ze van het Rijk eenmalig 9,2 miljoen euro in 2023 en structureel 12,4 miljoen euro.

De werkgroep handhaving en toezicht van het ondersteuningsprogramma van de VNG onderzoekt wat gemeenten kunnen doen om kwetsbare arbeidsmigranten te beschermen en welke barrières zij kunnen opwerpen om malafide ondernemers aan te pakken. Dit wordt in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid uitgewerkt in een barrièremodel dat eind 2023 klaar zal zijn. Ook wordt gewerkt aan een handreiking die gemeenten ondersteunt bij hun handhavingsaanpak.