Aanscherpen normen en integratie private keurmerken SNF en AKF

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) en het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) hebben allebei een eigen keurmerk. Deze verschillende normen leiden in de praktijk tot veel discussie. Het advies van het Aanjaagteam is om de keurmerken te integreren en daarbij op een aantal punten de normen bij te stellen. Denk hierbij aan de minimale oppervlaktenorm en de woonfuncties onder één dak bij jaarrond huisvesting. De bestuurders van SNF en AKF zijn hierover met elkaar in gesprek. 

Voortgang en planning