Verbeteren kwaliteit huisvesting

De meeste aanbevelingen op het gebied van huisvesting gaan over het zorgen voor een betere kwaliteit van de huisvestingslocaties. Sommige arbeidsmigranten leven in slechte huisvesting met weinig faciliteiten, waarvoor zij veel geld moeten betalen. Het komt ook regelmatig voor dat er te veel arbeidsmigranten in te kleine ruimtes gehuisvest worden, of op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. Om deze situatie te verbeteren is er nieuwe wetgeving gerealiseerd.

Om deze situatie te verbeteren is er nieuwe wetgeving gerealiseerd. De Wet goed verhuurderschap ziet toe op een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Ook de Omgevingswet, die in 2024 in werking treedt, stelt eisen aan de kwaliteit van huisvesting. Gemeenten kunnen dan zelf de norm voor het minimale aantal vierkante meters per persoon bepalen. Verder wordt onderzocht of de normen van de private keurmerken SNF en AFK kunnen worden aangescherpt en samengevoegd tot één keurmerk.  

Maatregelen