Decentralisatie gebruiksoppervlaktenorm in Omgevingswet

De kwaliteit van huisvesting is onder meer afhankelijk van de normen die aan de huisvesting worden gesteld, zoals de vierkante meters per persoon (gebruiksoppervlaktenorm). De gebruiksoppervlaktenorm moet voorkomen dat er te veel mensen in een woning wonen. Deze norm wordt, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024, gedecentraliseerd naar het omgevingsplan van gemeenten. Gemeenten kunnen dan het minimumoppervlak per persoon aanpassen en bekijken welke norm lokaal gewenst is.  

In alle omgevingsplannen wordt via de bruidsschat (onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels automatisch van het Rijk naar gemeenten) opgenomen dat de gebruiksoppervlaktenorm voor een woning minimaal 12 m2 is en voor een woonwagen minimaal 6 m2. Gemeenten krijgen de ruimte om een hogere eis te stellen. Het Aanjaagteam heeft geadviseerd om tenminste 15 m2 en 1 persoon per slaapkamer (minimaal 5,5 m2) in te voeren als norm.

Voortgang en planning