Huisvesting

De huisvesting van arbeidsmigranten is een belangrijk aandachtspunt. Er zijn te weinig locaties en veel huisvesting is van slechte kwaliteit. Arbeidsmigranten zijn ook nog te vaak afhankelijk van werkgevers als het gaat om huisvesting. Om de huisvestingssituatie en woonbescherming van arbeidsmigranten te verbeteren zijn er doelen gesteld. Deze doelen gaan over het realiseren van meer en betere huisvesting en het versterken van de huurpositie van arbeidsmigranten.