Versterken van de huurpositie

De huurpositie van arbeidsmigranten moet verbeterd worden. Ook is het noodzakelijk dat arbeidsmigranten minder afhankelijk zijn van hun werkgever als het gaat om huisvesting. Daarom adviseert het Aanjaagteam om een zelfstandig huurcontract in te voeren voor alle woonvormen, óók in het geval van huisvesting op een bedrijfsterrein of groepsgewijze huisvesting. In navolging van dit advies wordt de loskoppeling van huurovereenkomst en arbeidsovereenkomst per 1 juli 2023 verplicht gesteld in de Wet goed verhuurderschap. Daarnaast werkt het ministerie van BZK aan een doelgroepencontract voor arbeidsmigranten.

Maatregelen