Een zelfstandig huurcontract voor alle woonvormen

In veel gevallen is er voor arbeidsmigranten te weinig huurbescherming, waardoor het regelmatig voorkomt dat bij het einde van de arbeidsovereenkomst de huisvesting direct eindigt. Het ministerie van BZK werkt een doelgroepencontract voor arbeidsmigranten uit met meer huur(prijs)bescherming en verdere (materiële) ontkoppeling van de arbeids- en huurovereenkomst. Het streven is om het wetsvoorstel huurcontract arbeidsmigranten in de eerste helft van 2024 in internetconsultatie te brengen.

Voortgang en planning