Wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting

Op dit moment zijn er te weinig betaalbare woningen en ontbreekt het aan voldoende locaties om te bouwen. Het kabinet heeft als doel om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Om hierop te kunnen sturen komt er een verplichting dat het Rijk, de provincies en gemeenten een volkshuisvestingsprogramma opstellen. Deze verplichting wordt opgenomen in het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting, die naar verwachting in 2024 in werking zal treden. Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen, en met regionale afstemming, regie te voeren op de volkshuisvesting.  

Voortgang en planning