Directe informatie naar arbeidsmigranten via e-mail na registreren BRP

Met het registreren van e-mailadressen in de BRP kan er op persoonlijk niveau worden gecommuniceerd met arbeidsmigranten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld actief gewezen worden op hun rechten en plichten in Nederland. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de geregistreerde e-mailadressen te kunnen gebruiken voor het verstrekken van informatie. Naar verwachting zullen in de tweede helft van 2024 de eerste informatiemails verstuurd worden.