Betere toegang tot informatie en dienstverlening

Voor arbeidsmigranten is de toegang tot overheidsinformatie niet vanzelfsprekend. Taal- en cultuurverschillen zorgen ervoor dat arbeidsmigranten een drempel ervaren om hulp en ondersteuning te vragen aan de overheid. Daarnaast is de wet en- regelgeving vaak complex en zijn aanvraagprocedures ingewikkeld. Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat arbeidsmigranten betere toegang hebben tot informatievoorzieningen, dienstverlening van de overheid en het recht. 

Maatregelen

> Landelijk dekkende informatievoorzieningen 

> Directe informatie naar arbeidsmigranten via e-mail na registreren BRP (3.2.A)

> Toegang tot DigiD (3.2.B)

> Verbetering toegang tot het recht voor kwetsbare werknemers (7.2D)