Landelijk dekkende informatievoorziening

Het effectief bereiken van arbeidsmigranten vraagt om gerichte en duidelijke communicatie, in de eigen taal en op het juiste moment. Er zijn de afgelopen jaren al verschillende initiatieven geweest om tot een betere informatievoorziening te komen. De lancering van de website WorkinNL en de MyInfoApp, ontwikkeld door het Expertisecentrum Flexwonen zijn hier goede voorbeelden van. Ook het bereiken van arbeidsmigranten via sleutelpersonen en via sociale media maken onderdeel uit van het plan van aanpak. Daarnaast gaan (mobiele) informatiepunten door het hele land een belangrijke rol spelen in het bereiken van arbeidsmigranten.  

Informatiepunten EU-arbeidsmigranten 

In verschillende gemeenten bestaan informatiepunten voor EU-arbeidsmigranten, die bedoeld zijn om hen de weg te wijzen. Zij krijgen er informatie over hun rechten en plichten, en over zaken die van belang zijn bij vestiging of verblijf in de betreffende gemeente of regio. Vaak is er ook een spreekuur of een andere loketvorm waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Zo werkt Rotterdam met meertalige voorlichters op straat en in Den Haag is er een mobiel informatiepunt

Brabants Migratie Informatie Punt

In november 2023 is de landelijke pilot Brabant Migratie Informatiepunt (BMIP) van start gegaan. Op vijf plekken worden fysieke en mobiele informatiepunten geopend. Een breed scala aan stakeholders (waaronder sociale partners en zorg- en welzijnsorganisaties) zijn direct of indirect betrokken om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten goed geholpen worden. Lees meer over BMIP in het artikel 'Brabants Migratie Informatiepunt van start'

Voortgang en planning