Toegang tot DigiD

Om gebruik te kunnen maken van online dienstverlening van de overheid is in Nederland een DigiD nodig. Bijvoorbeeld voor het regelen van zaken met een zorgverzekeraar, het doorgeven van een verhuizing bij de gemeente of een aanvraag bij het UWV. Sinds 2020 kunnen alle niet-ingezetenen met een EER-nationaliteit een DigiD aanvragen. Op dit moment loopt een traject om de aanvraag van DigiD laagdrempeliger en eenvoudiger te maken.  

Voortgang en planning