Experiment gemeenten als aangewezen bestuursorgaan (abo)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van de gegevens van ingezetenen in hun eigen gemeente. De minister van BZK is verantwoordelijk voor de registratie en het bijhouden van gegevens van niet-ingezetenen. Het registreren en actualiseren van deze gegevens wordt gedaan door de 19 RNI-loketten en door de daartoe in de BRP-regelgeving aangewezen bestuursorganen (onder andere de Belastingdienst en de SVB). Met een experiment wordt gekeken of gemeenten ook een rol kunnen spelen in het bijhouden van de gegevens van niet-ingezetenen.

Met het experimentbesluit (AMvB) krijgen vijf gemeenten de bevoegdheid om tijdelijke verblijfsadressen aan te vullen en te actualiseren. Dit betekent dat de aangewezen gemeenten de bevoegdheid krijgen om wijzigingen in het tijdelijk verblijfsadres van niet-ingezetenen door te geven aan de minister van BZK. Het experiment is gestart op 1 oktober 2023. Vijf gemeenten zijn begonnen met het bijhouden van de tijdelijke verblijfadressen. Volgend jaar kan er gerapporteerd worden over de eerste resultaten van het experiment. Het experiment duurt vier jaar. Op basis van de uitkomsten van het experiment zal worden besloten of de bevoegdheid wordt opgenomen in de wet BRP en wordt uitgebreid naar andere gemeenten.

Voortgang en planning