Beter zicht op arbeidsmigranten

Hoe arbeidsmigranten staan ingeschreven in de BRP is afhankelijk van hun verwachte verblijfsduur. Als zij verwachten langer dan vier maanden in Nederland te verblijven, moeten zij zich laten inschrijven als ingezetene bij hun woongemeente. Bij een korter verblijf kunnen zij zich laten inschrijven bij het RNI-loket als niet-ingezetene. Met deze registratie ontvangen ze een BSN. Op het moment dat zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten ze alsnog aangifte van verblijf als ingezetene doen.  

De registratie in de BRP is niet altijd correct. Zo staan arbeidsmigranten, die toch langer dan vier maanden in Nederland verblijven, vaak nog ten onrechte als niet-ingezetene geregistreerd. Ook doen arbeidsmigranten niet altijd aangifte van vertrek als zij Nederland verlaten. In navolging van het advies van het Aanjaagteam zijn er verschillende maatregelen genomen om de registratie te verbeteren. Daarnaast zijn een aantal kwaliteitsmaatregelen toegevoegd die een bijdrage leveren aan een correcte registratie en het actueel houden van de geregistreerde gegevens. 

Maatregelen