Feedbackcyclus loonaangifteketen

Om de systematiek van het registreren sluitend te maken is een feedbackcyclus nodig. Het Aanjaagteam heeft hiervoor aanbevolen om het BSN in de loonaangifteketen te vergelijken met de BRP. Door een periodieke vergelijking kan worden vastgesteld van welke BSN’s in de loonaangifteketen nog geen tijdelijk verblijfsadres is vastgesteld. Ook kan bepaald worden welke niet-ingezetenen met een verblijfsadres niet meer voorkomen in de loonaangifteketen. De mogelijkheid voor een dergelijke feedbackcyclus wordt door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en het UWV verkend.