Verplichte aanwezigheidsmelding

In 2022 is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de juridische mogelijkheid om registratie in de BRP te verplichten voor EU-burgers die kortdurend in Nederland verblijven. De conclusie van dit onderzoek is dat het lidstaten is toegestaan om van personen te vereisen dat ze zich bij aanwezigheid in de lidstaat melden, mits deze melding laagdrempelig is. De ministeries van BZK, JenV en SZW onderzoeken in samenwerking met de VNG wat er nodig is om een aanwezigheidsmelding in te stellen.