Registratie

Arbeidsmigranten kunnen als ingezetene of als niet-ingezetene ingeschreven staan. Dat hangt af van de verwachte duur van hun verblijf in Nederland. Om aanspraak te kunnen maken op bepaalde rechten, is correcte registratie in de BRP van belang. Daarnaast zorgt een goede registratie ervoor dat de overheid – waaronder gemeenten – zicht heeft op het verblijf van arbeidsmigranten in Nederland en dat met hen contact kan worden opgenomen en gericht beleid kan worden gemaakt. Ook helpt goede registratie bij toezicht en handhaving als het gaat om de woon- en werksituatie van arbeidsmigranten.