Gebruik van signalen uit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is een aanpak met als doel om de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP te verbeteren, zodat overheidsorganen op basis van de juiste informatie hun publieke taken kunnen uitvoeren. In de LAA werken publieke organisaties samen om incorrecte adresgegevens in de BRP te herkennen en te herstellen. Signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie worden gedeeld, geanalyseerd en door het ministerie van BZK verstrekt aan gemeenten voor mogelijk onderzoek. Er wordt verkend of er mogelijke signalen zijn die binnen de LAA kunnen leiden tot betere registratie van arbeidsmigranten.