Actieve rol werkgevers ten aanzien van registratie

Het Aanjaagteam ziet een actieve rol weggelegd voor werkgevers als het gaat om het correct registreren en bijhouden van gegevens over het verblijf van arbeidsmigranten. Zij werven de arbeidsmigranten en staan met hen in contact gedurende het dienstverband.

In het wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is vooralsnog geen zorg- of informatieplicht met betrekking tot registratie voor werkgevers opgenomen. Het belang van een actuele en correcte registratie is wel onderstreept. Dit neemt niet weg dat aanvullende inzet nodig is om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren. Daarom worden andere mogelijkheden verder uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de correcte registratie van arbeidsmigranten verbetert en de aanvullende rol van werkgevers hierbij wordt vormgegeven.