Registratie contactgegevens en tijdelijk verblijfadres

Zonder informatie over het adres in Nederland is er geen zicht op het verblijf van arbeidsmigranten. Daarom is het belangrijk dat voor niet-ingezetenen tijdelijke verblijfsadressen en contactgegevens geregistreerd worden in de BRP (aanbeveling 3.1.B en 3.1.C). Vanaf oktober 2022 is het mogelijk – maar niet verplicht – om een tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens te registreren in de BRP als iemand zich inschrijft als niet-ingezetene. Deze gegevens zijn een eerste stap in de goede richting om meer zicht te krijgen op het verblijf van arbeidsmigranten in Nederland. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om contact met arbeidsmigranten op te nemen. 

Een groot deel van de arbeidsmigranten werkt mee aan het vrijwillig verstrekken van een verblijfsadres. Sinds de start van de registratie van tijdelijke verblijfsadressen en contactgegevens is er bij ruim 85% van de inschrijvingen een tijdelijk verblijfsadres en/of contactgegevens geregistreerd. Voor de bruikbaarheid van de geregistreerde gegevens is het van belang dat deze actueel worden gehouden. Er zijn verschillende kwaliteitsmaatregelen genomen en in ontwikkeling (zie overige maatregelen onder het thema registratie).

Experiment gemeenten als aangewezen bestuursorgaan (abo)

In oktober 2023 hebben de eerste gemeenten, die meedoen aan het experiment gemeenten als aangewezen bestuursorgaan tijdelijke contactgegevens ontvangen van niet-ingezetenen die verblijven in hun gemeenten. 

Autoriseren gemeenten

Om de tijdelijke verblijfsadressen en contactgegevens aan alle gemeenten en andere afnemers te kunnen verstrekken, moeten de autorisaties en systemen van (lokale) overheden worden aangepast. De verstrekking van de tijdelijke verblijfsadressen en contactgegevens is de eerste stap om gemeenten beter zicht te geven op wie er in hun gemeente verblijft. 

Aantal inschrijvingen

Het aantal inschrijvingen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) van mensen met een tijdelijk verblijfsadres staan op de website van RvIG. De cijfers tonen de registraties van de afgelopen 4 maanden. De gegevens worden iedere maand per gemeente bijgewerkt. Deze cijfers helpen gemeenten om beter inzicht te krijgen in waar niet-ingezetenen verblijven om zodoende beleid en voorzieningen op maat aan te kunnen bieden. Meer informatie vind je ook in de veelgestelde vragen over het aantal RNI-inschrijvingen met tijdelijk verblijfsadres.
 

Voortgang en planning