Betere toegang huisartsenzorg

Veel arbeidsmigranten staan niet ingeschreven bij een huisarts. Dat komt omdat zij maar tijdelijk in Nederland verblijven. Het Aanjaagteam adviseert dat er afspraken worden gemaakt tussen zorgverzekeraars en huisartsen in de buurt van locaties waar veel arbeidsmigranten wonen. Ook in het zorgconvenant zijn hierover afspraken gemaakt.

Zorgverzekeraars zijn aan de slag gegaan met de afspraken in het zorgconvenant. Het gaat hierbij veelal om maatwerkafspraken met bepaalde huisartsen. Ook ontstaan steeds meer nieuwe manieren van werken in de zorg voor arbeidsmigranten door samenwerking van huisartsenorganisaties en werkgevers. Online huisartsenpraktijk 'Arene' is daar een goed voorbeeld van. Zij bieden de mogelijkheid om een medisch dossier bij te houden en in de eigen taal een digitaal of telefonisch consult aan te vragen. In het zorgconvenant is tevens afgesproken dat zorgverzekeraars zorgaanbieders actiever aanspreken op onterechte weigering of behandeling van arbeidsmigranten. Als huisartsen patiënten laten betalen of aangeven dat er geen plaats is, nemen zorgverzekeraars contact op met de betreffende huisarts.